web builder

DiSy

de betaalbare EPD en facturatie oplossing

Wat is DiSy?

DiSy biedt EPD, DBC / DOT registratie en declaratie en agenda voor zorginstellingen zoals ZBC's, praktijken van vrijgevestigde medische specialisten, bedrijfsartsen, dialysecentra en revalidatiecentra. Daarnaast is DiSy ook geschikt voor andere instellingen zoals bijvoorbeeld huidtherapeuten en instellingen die niet verzekerde zorg leveren.
DiSy is voortgekomen, en wordt ontwikkeld, vanuit een samenwerking met SYS,
Dixis onderhoudt de tabellen en begeleidt eventuele aanpassingen bij (wettelijke) wijzigingen, doet het testen en neemt ook de verkoop en ondersteuning op zich. Dixis is uw aanspreekpunt.
SYS verzorgt het programmeerwerk en waarborgt de veiligheid en stabiliteit.

Mobirise

EPD
DiSy biedt een compleet EPD (Electronisch Patiënten Dossier) waarin u de gegevens van al uw patiënten kunt opslaan.
Alle relevante patiëntgegevens zoals naam, geboortedatum, contact- en verzekeringsgegevens, behandelingen (DBC, DOT, OVP), facturen, medische historie, medicatie en allergieën kunnen allemaal met DiSy geregistreerd worden. Een scanmodule biedt de mogelijkheid om ook afbeeldingen en labuitslagen in het dossier op te nemen.

Natuurlijk kunt u de status van uw patiënt bijwerken en verslagen maken. Dit alles kan direct vanuit DiSy afgedrukt worden.

Agenda.
DiSy biedt uitgebreide agendafuncties met o.a. herhaalafspraken, afspraaktypen en wachttijdregistratie. De agenda is overzichtelijk en snel en makkelijk te gebruiken. Elke arts heeft uiteraard een eigen agenda.

U kunt de no shows verminderen door uw patiënten per SMS en/of per e-mail aan hun afspraken te herinneren.

Mobirise

COV, communicatie, administratie en financiële afhandeling

DiSy ontzorgt

Administratie, overzichten en modules

In DiSy registreert en verwerkt u alle administratieve en financiële gegevens die u nodig heeft om uw praktijk goed te laten functioneren.

In het programma zijn uitgebreide overzichten beschikbaar voor uw omzetgegevens en voor rapportage aan de zorgverzekeraars. Een mooi en uniek overzicht is het overzicht "stand van zaken DOT" waarin u ook uw onderhanden werk kunt monitoren t.b.v. eventuele omzet plafonds.

Financiële afhandeling

U kunt per DBC en zorgproduct en per OVP de tariefafspraken die u met de verzekeraars maakt vastleggen. De declaratie wordt aan de hand van deze tariefafspraken gemaakt.

Facturen worden electronisch via Vecozo aan de verzekeraars verstuurd, of voor individuele patiënten facturen op papier afgedrukt.

Naast DBC's kunt u ook Overige Producten (OVP en OZP) declareren en/of Dure Geneesmiddelen (add-ons)

Verder kunt u zelfs uw eigen producten en prijslijsten hanteren (met of zonder BTW) via de module Niet Verzekerde Zorg

Moeiteloos en foutloos communiceren 

U kunt met met andere artsen communiceren via een beveiligde e-maildienst of op papier met behulp van voorgedefinieerde Microsoft Word documenten.

Met Controle op Verzekeringsrecht (COV) kunt u met Vecozo communiceren en nagaan bij welke zorgverzekeraar de patiënt is verzekerd. COV kan ook gebruikt worden om sneller de juiste patiëntgegevens in te voeren.

Uw patiënten hoeven nooit meer een afspraak te missen als u ze per SMS of per e-mail een afspraakbevestiging stuurt! Hiervoor is er een module beschikbaar: Notify

En uiteraard communiceert DiSy met de centrale landelijke grouper om zorgproducten af te leiden.

DiSy is modulair opgebouwd

DiSy bestaat uit een basispakket waaraan modules toegevoegd kunnen worden.

Er zijn onder andere modules voor scannen, recepten, stickers printen, diverse agendafuncties, wachtkamer scherm, EDI berichten (secure e-mail, Zorgmail, Zorgring), Controle Op Verzekeringsrecht, registratie voor meerdere klinieken. 

 2650 per jaar

DiSy
DBC /DOT validatie/facturerings programma en EPD.

Setupkosten € 2825,-

vanaf € 150 per jaar

Agenda basis
KLik vanuit de agenda rechtstreeks naar uw patientendossier

Setupkosten € 160,-

€ 200 per jaar

Scanmodule
Documenten scannen en direct toevoegen aan uw dossier binnen DiSy

Setupkosten  € 420

€ 500-1000 per jaar

Notify
SMS en email module. Stuur uw patiënten een bevestiging en/of een herinnering 
Setupkosten ca € 1050

DiSy wordt o.a. door volgende specialismes gebruikt               

allergologie
anesthesiologie
cardiologie
dermatologie
heelkunde
inwendige geneeskunde
kaakchirurgie
keel-, neus-, oorheelkunde
kindergeneeskunde
longziekten en tuberculose
neurochirurgie
neurologie
oogheelkunde
orthopedie
plastische chirurgie
radiologie
revalidatiegeneeskunde
rheumatologie
urologie
verloskunde en gynaecologie

Meer info op disy.nl

Technische informatie

DiSy werkt onder Windows en gebruikt een Microsoft Access of Microsoft SQL server database.

Systeemeisen
Computer en processor 2 GHz
Geheugen 4 GB
Vrije hard disk ruimte 10 GB
Schermresolutie 1900x 1080
Besturingssysteem desktop pc: Windows 7, Windows 8, Windows 10
terminal server: recente versie van Windows Server
SQL server: SQL Server 2014 SP1

Een aantal modules

- COV Vecozo koppeling, € 1000 en € 500 pj
- EDiSend Zorgmail koppeling, € 900 en € 500 pj
- Module onverzekerde zorg factureren € 500 en € 500 pj
- Diverse andere opties, zie ook disy.nl

DiSy heeft een eigen website met screenshots en meer informatie en prijzen, zie disy.nl

© Copyright 2020 Dixis