how to make your own website

DiSy

de betaalbare EPD en facturatie oplossing

Wat is DiSy?

DiSy biedt EPD, DBC / DOT registratie en declaratie en agenda voor zorginstellingen zoals ZBC's, praktijken van vrijgevestigde medische specialisten, bedrijfsartsen, dialysecentra en revalidatiecentra. Daarnaast is DiSy ook geschikt voor andere instellingen zoals bijvoorbeeld huidtherapeuten en instellingen die niet verzekerde zorg leveren.
DiSy is ontwikkeld door SYS in samenwerking met Dixis.

EPD

DiSy biedt een compleet EPD (Electronisch Patiënten Dossier) waarin u de gegevens van al uw patiënten kunt opslaan.
Alle relevante patiëntgegevens zoals naam, geboortedatum, contact- en verzekeringsgegevens, behandelingen (DBC, DOT, OVP), facturen, medische historie, medicatie en allergieën kunnen allemaal met DiSy geregistreerd worden. Een scanmodule biedt de mogelijkheid om ook afbeeldingen en labuitslagen in het dossier op te nemen.

Natuurlijk kunt u de status van uw patiënt bijwerken en verslagen maken. Dit alles kan direct vanuit DiSy afgedrukt worden.


Moeiteloos en foutloos communiceren 

U kunt met met andere artsen communiceren via een beveiligde e-maildienst of op papier met behulp van voorgedefinieerde Microsoft Word documenten.

Met Controle op Verzekeringsrecht (COV) kunt u met Vecozo communiceren en nagaan bij welke zorgverzekeraar de patiënt is verzekerd. COV kan ook gebruikt worden om sneller de juiste patiëntgegevens in te voeren.

Uw patiënten hoeven nooit meer een afspraak te missen als u ze per SMS of per e-mail een afspraakbevestiging stuurt!

En uiteraard communiceert DiSy met de centrale landelijke grouper om zorgproducten af te leiden.

Administratie, overzichten en modules

DiSy registreert en verwerkt alle administratieve en financiële gegevens die u nodig heeft om uw praktijk goed te laten functioneren.

In het programma zijn uitgebreide overzichten beschikbaar voor uw omzetgegevens en voor rapportage aan de zorgverzekeraars.

DiSy bestaat uit een basispakket waaraan modules toegevoegd kunnen worden.

Er zijn onder andere modules voor scannen, recepten, diverse agendafuncties, EDI berichten (secure e-mail, Zorgmail, Zorgring), Controle Op Verzekeringsrecht, registratie voor meerdere klinieken.


Financiële afhandeling

U kunt per DBC en zorgproduct en per OVP de tariefafspraken die u met de verzekeraars maakt vastleggen. De declaratie wordt aan de hand van deze tariefafspraken gemaakt.

Facturen worden electronisch via Vecozo aan de verzekeraars verstuurd of voor individuele patiënten facturen op papier afgedrukt.

Agenda.

DiSy biedt uitgebreide agendafuncties met o.a. herhaalafspraken, afspraaktypen en wachttijdregistratie. De agenda is overzichtelijk en snel en makkelijk te gebruiken. Elke arts heeft uiteraard een eigen agenda.

U kunt de no shows verminderen door uw patiënten per SMS en/of per e-mail aan hun afspraken te herinneren.

2500 setup kosten

Patienten registratie en DBC validatie/facturerings programma.
Licentie / onderhoud: 1e jaar € 2000,- vanaf het 2e jaar € 2400,-

€ 500 per jaar

Agendafuntie waarbij vanuit de agenda rechtstreeks naar patientendossier gegaan kan worden.


€ 400 setup kosten

Documenten scannen en met 1 druk op de knop toevoegen aan uw dossier binnen DiSy, € 200 per jaar


€ 200 per jaar

Uitprinten van stickers. Meer sjablonen beschikbaar.
DiSy wordt o.a. door volgende specialismes gebruikt               

allergologie
anesthesiologie
cardiologie
dermatologie
heelkunde
inwendige geneeskunde
kaakchirurgie
keel-, neus-, oorheelkunde
kindergeneeskunde
longziekten en tuberculose
neurochirurgie
neurologie
oogheelkunde
orthopedie
plastische chirurgie
radiologie
revalidatiegeneeskunde
rheumatologie
urologie
verloskunde en gynaecologie

Technische informatie

DiSy werkt onder Windows en gebruikt een Microsoft Access of Microsoft SQL server database.

Systeemeisen
Computer en processor 2 GHz
Geheugen 4 GB
Vrije hard disk ruimte 10 GB
Schermresolutie 1280 x 1024
Besturingssysteem desktop pc: Windows 7, Windows 8, Windows 10
terminal server: recente versie van Windows Server
SQL server: SQL Server 2014 SP1
© Copyright 2017 Dixis- All Rights Reserved